Sabtu, 15 Oktober 2011

Pemendapan Ombak

Bentuk-bentuk muka bumi hasil pemendapan ombak

1. Pantai
2. Beting pasir
3. Tembolo
4. Lagun
5. Anak tanjung
6. Bukit-bukit pasir

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan ombak dan arus di pinggir pantai

 • Tenaga arus
 • Tenaga ombak
 • Pasang Surut
 • Cerun
 • Halangan
 • Orientasi pantai
 • Saiz bahan
 • Jenis bahan
 • Bentuk bahan

Pengangkutan Ombak dan Arus

 • Hayutan persisir pantai
 • Golekan
 • Ampaian
 • Seretan

Bentuk Muka Bumi Hakisan Ombak

1. Cenuram dan teres hakisan ombak
2. Tebing tinggi
3. Gua Laut
4. Gerbang laut
5. Batu tunggul dan tunngul sisa
6. Lohong ombak
7. Geo/anak teluk
8. Teluk dan Tanjung

Hakisan Ombak

Mekanisme hakisan ombak berlaku melalui 4 cara;

1. Tindakan hidraulik

2. Tindakan kikisan dan geselan

3. Tindakan lagaan

4. Tindakan larutan


Faktor faktor yang mempengaruhi hakisan ombak di pinggir pantai

 • Jenis, saiz dan kekuatan ombak
 • Jenis dan kekuatan arus
 • Kuantiti dan kualiti bahan endapan yang dibawa
 • Jenis dan struktur geologi/batuan di pinggir pantai
 • Cerun pantai - curam atau landai
 • Orientasi pantai - terdedah atau terlindung
 • Tumbuhan pelindung yang ada
 • Tindakan manusia yang boleh mempercepatkan atau mengurangkan hakisan